دسته: خطاهای سیستم عامل


خطای the recycle bin on is corrupted


تا حالا براتون پیش اومده که وقتی وارد دایو یا پوشه ایی می شید یهو پیغام زیر ظاهر میشه!؟ the recycle bin on is S:\ corrupted. Do you want to empty the Recycle Bin for this drive? ممکن است Recycle Bin ویندوز شما corrupted یا خراب شده باشد و هنگام...